Giới thiệu chung về Trung tâm Đầu tư, khai thác Thủy lợi và nước sạch nông thôn tỉnh Bình Dương

Trung tâm Đầu tư, khai thác Thủy lợi và nước sạch nông thôn (sau đây gọi gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Chi cục Thủy lợi Bình Dương tiền thân là Trung tâm Đầu tư, khai thác nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn được thành lập theo Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 12/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Đến năm 2016, sáp nhập Xí nghiệp Quản lý Khai thác thủy lợi thuộc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương nay là Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương vào Trung tâm và đổi tên thành Trung tâm Đầu tư, khai thác Thủy lợi và nước sạch nông thôn theo Quyết định số 3548/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 

Ngày 04/04/2016, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 81/QĐ-SNN ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đầu tư, khai thác Thủy lợi và nước sạch nông thôn.

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Tin mới
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bộ phận Kinh doanh nước sạch
  • 0274.3856082
Bộ phận Thủy lợi
  • 0274.3840149
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 69
  • Trong tuần: 989
  • Tất cả: 127933