Chức năng và nhiệm vụ

VỊ TRÍ – CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

I. VỊ TRÍ

Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

II. CHỨC NĂNG

Trung tâm thực hiện chức năng: quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đầu tư, quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn theo phân cấp.

II. NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

1. Lĩnh vực Nước sạch nông thôn

- Tổ chức thực hiện quản lý vận hành, khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thông qua Chi cục Thủy lợi xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đầu tư xây dựng mới các công trình cấp nước tập trung, nâng cấp mở rộng các công trình cấp nước đã được xây dựng theo nhu cầu sử dụng nước của nhân dân khi được cấp thẩm quyền giao.

- Xây dựng hệ thống cơ sở khoa học quản lý vận hành, khai thác các công trình cấp nươc sạch tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho người dân và các cơ sở dùng nước trong hoạt động dịch vụ, kinh doanh thuộc khu vực nông thôn.

- Thường xuyên phối hợp với chính quyền, cơ quan, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong cộng đồng dân cư nông thôn.

- Quản lý bộ máy nhân sự, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, vận hành khai thác các công trình sau đầu tư mang lại hiệu quả cao đáp ứng được yêu cầu vận hành, khai thác các công trình sau đầu tư, mang lại hiệu quả cao đáp ứng được yêu cầu cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường cho người dân nông thôn.

- Quản lý chặt chẽ chất lượng nước ở các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn, phát hiện và xử lý kịp thời khi nguồn nước có nguy cơ ô nhiễm bảo đảm đạt tiêu chuẩn nước sạch của Bộ Y tế quy định.

- Quản lý chặt chẽ tài sản, trang thiết bị của Nhà nước, sử dụng đúng mục đích, chống lãng phí.

- Thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ hoạt động cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn theo đúng quy định pháp luật.

- Được thu tiền dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân và các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng nước thuộc khu vực nông thôn do các công trình cấp nước thuộc Trung tâm quản lý, khai thác và quản lý, sử dụng để chi trả các chi phí hoạt động cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quy định của pháp luật.

- Được tổ chức các hoạt động dịch vụ về tư vấn khảo sát lập dự án, thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và cung ứng vật tư thuộc lĩnh vực ngành nước và vệ sinh môi trường nông thôn theo quy định hiện hành.

- Được quyền liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư khai thác và dịch vụ thuộc lĩnh vực cấp nước nông thôn theo quy định của pháp luật.

- Được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách và các tổ chức tín dụng, được huy động vốn để đầu tư mở rộng quy mô hoạt động của các công trình cấp nước sạch nông thôn theo quy định của pháp luật.

2. Lĩnh vực thủy lợi

- Tiếp nhận bàn giao các công trình thủy lợi theo phân cấp để quản lý khai thác và bảo vệ công trình.

- Điều hòa, phân phối nước công bằng, hợp lý, đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, giữ gìn nguồn nước trong lành, bảo vệ môi trường sinh thái. Phối hợp cơ quan quản lý công trình cấp trên với cấp dưới để vận hành hài hoà công trình được phân cấp trong hệ thống.

- Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch sửa chữa công trình thủy lợi, sử dụng nước, phòng chống úng, hạn, bão lụt và thiên tai, ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm nguồn nước.

- Quản lý nguồn vốn cấp bù miễn thủy lợi phí và nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi do Trung tâm quản lý.

- Thực hiện công tác ứng cứu, sửa chữa, khắc phục kịp thời các hư hỏng công trình thủy lợi do thiên tai gây ra.

- Duy trì năng lực công trình đảm bảo an toàn và sử dụng lâu dài.

- Thường xuyên bổ sung hoàn thiện quy trình vận hành từng công trình, xây dựng quy trình vận hành hệ thống để trình cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và tổ chức thực hiện quy trình đó.

- Thực hiện kiểm tra các công trình thủy lợi trước, trong và sau mùa mưa lũ, theo dõi và xử lý kịp thời các sự cố, hư hỏng.

- Ký kết và thực hiện các hợp đồng về khai thác và bảo vệ công trình, bồi thường thiệt hại cho hộ dùng nước theo quy định của Pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Quan trắc, theo dõi thu thập số liệu theo quy định (năng lực công trình, khí tượng thủy văn, chất lượng nước, diễn biến công trình, úng, hạn, tác động cải tạo đất,…). Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Được cung cấp trang thiết bị quản lý, phương tiện làm việc để vận hành công trình trong hệ thống theo quy trình, quy phạm kỹ thuật. Được khai thác tổng hợp công trình theo giấy phép được cấp.

- Thu thủy lợi phí theo hợp đồng và quy định về thu thủy lợi phí.

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ tài chính theo quy định tại Điều 12 của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi để bảo đảm vận hành và duy trì phát triển năng lực hệ thống công trình.

- Kiến nghị với Hội đồng quản lý hệ thống (nếu có) hoặc chính quyền địa phương trong việc huy động các hộ dùng nước đóng góp để tu bổ, sửa chữa công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật.

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân các địa phương nơi có hệ thống công trình thủy lợi có biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn công trình trong trường hợp có nguy cơ xảy ra sự cố.

- Kiến nghị với UBND địa phương hoặc yêu cầu tòa án giải quyết trong trường hợp các hộ dùng nước (hoặc hưởng lợi từ công trình thủy lợi) cố tình không nộp đủ thủy lợi phí theo qui định phải nộp hoặc tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm an toàn công trình thủy lợi.

- Được quyền đề xuất điều chỉnh bổ sung quy hoạch lên cấp trên những hệ thống công trình thủy lợi do Trung tâm trực tiếp quản lý, khai thác và bảo vệ.

- Được quyền ký kết hợp đồng kinh tế, liên kết liên doanh vơí các tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân trong và ngoài tỉnh trên cơ sở nhiệm vụ và kế hoạch được giao đúng quy định của pháp luật.

- Có quyền từ chối tiếp nhận những công trình xây dựng mới hoặc nâng cấp sửa chữa xét thấy không đảm bảo chất lượng kỹ thuật hoặc không hoàn thiện theo đồ án thiết kế làm giảm hoặc không phát huy được hiệu quả trong quản lý, khai thác.

- Được quyền tham gia ý kiến trong công tác quy hoạch, lập dự án và thiết kế các công trình thủy lợi.

- Được nhận ký kết hợp đồng, nhận thầu thi công, sửa chữa các công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính và cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức làm việc, hiện đại hóa công sở, ứng dụng công nghệ phục vụ hoạt động của đơn vị.

4. Báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

5. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và theo sự phân công của Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi.

Tin mới
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bộ phận Kinh doanh nước sạch
  • 0274.3856082
Bộ phận Thủy lợi
  • 0274.3840149
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 73
  • Trong tuần: 993
  • Tất cả: 127937