• TIN TỨC

Nâng cao hiệu quả chương trình đưa nước sạch về vùng nông thôn

Nước sạch là nhu cầu rất cần thiết trong đời sống hàng ngày. Con người, động, thực vật sẽ không tồn tại nếu thiếu nước. Trong điều kiện phát...

Xem tất cả ...
  • XÂY DỰNG CƠ BẢN
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bộ phận Kinh doanh nước sạch
  • 0274.3856082
Bộ phận Thủy lợi
  • 0274.3840149
Video sự kiện